Location

Queen Sirikit National Convention Center

Speakers

76 Professional Speakers

Date

May 26 - 28, 2016

What's about digital thailand 2016 / whats going on there come and learn

เปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้นโยบายรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

จัดขึ้นเพื่อรวมพลังครั้งสำคัญของคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมเข้าสู่การเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด Digital for All

สัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รับฟังเสวนาจากวิทยากรชั้นนำทั้งไทย-ต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมดิจิทัล

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกกลุ่มอายุ ร่วมกันเป็นพลเมืองดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 เวลา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Officially launch the Thailand Digital Economy and Society Development Plan to the public and expand networks of stakeholders under the leadership of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha, Ministry of Information and Communication Technology (MICT) and the Ministry of Science and Technology (MOST)

Organized under concept of “Digital for All” aims to develop digital technology in all sectors

Experiencing digital for life and attend to conference by global top speakers

This event is for everyone. Join us to get ready for “Digital Thailand” on 26-28 May, 2016, 8:00 -19.00 hrs. At Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok

Register Watch video

Highlight

SPEAKERS

เสวนาจากวิทยากรระดับโลก
MS. CHEN LIFANG Corporate Senior Vice President, Huawei
MR. MIGUEL CARRASCO ผู้อยู่เบื้องหลังแผนพัฒนาดิจิทัลทั้งยุโรปและเหล่าวิทยากรแถวหน้าอีกมากมาย


Conference from global top speaker
MS. CHEN LIFANG Corporate Senior Vice President, Huawei
MR.MIGUEL CARRASCO The man behind the success of European digital revolution

Agenda

มหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด แสดงเทคโนโลยีรถยนต์, Internet, อุตสาหกรรม, Smart City และอื่นๆ อีกมากมาย


Exhibition of world leading technology companies such as automotive technology, factory, internet, digital industry, smart city and many more

Activities

กิจกรรมสุดล้ำที่ทันสมัยที่สุด Hour of Code สอนให้เด็กๆ ฝึก Coding, การแข่งขัน Zumo Robot, Hackathon และอื่นๆ อีกมากมาย


innovative activities to improve digital skill such as Hour of Code, Zumo Robot and Hackathon

Highlight Speakers

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

นายอุตตม สาวนายน

รมว.ไอซีที

ศุภชัย เจียรวนนท์

นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจน นำชัยสิริ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วิชัย เบญจรงคกุล

ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

Ms. Chen Lifang

Corporate Senior Vice President, Director of the Board, Huawei Technologies

DR. YOON C LEE

Senior Vice President, Samsung Electronics America

Mr. Alan Tien

Innovation & Strategic Partnerships, Asia Pacific, Visa

Mr. Ben King

Country Head, Google Thailand

Mr. Don Carlson

Director - Education, Microsoft Asia Pacific

Mr. Richard Li

Chairman and Chief Executive, Pacific Century Group, Hong Kong

Conference or Event Schedule / dont forget it

ห้อง Plenary Hall

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธิเปิดงาน


Registration

ห้อง Plenary Hall

พิธีเปิดงาน (เฉพาะผู้ได้รับบัตรเชิญ)


Opening Ceremony (by invitation only)

ห้อง Lotus

Keynote Session

11:30 - 11:50 น. ปาฐกถาพิเศษ “The Shift to the Digitally Connected World” ปาฐกถาพิเศษ H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand
Presentation

11:50 - 12:10 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr. Yoon C. Lee, Senior Vice President , Samsung Electronics America
Presentation

12:10 - 12:30 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Ms. Chen Lifang, Corporate Senior Vice President, Director of the Board, Huawei Technologies
Presentation


11:30 - 11.50 Keynote Speech “The Shift to the Digitally Connected World” by H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand
Presentation

11:50 - 12.10 Keynote Speech by Dr. Yoon C. Lee, Senior Vice President , Samsung Electronics America
Presentation

12:10 - 12.30 Keynote Speech by Ms. Chen Lifang, Corporate Senior Vice President, Director of the Board, Huawei Technologies
Presentation

ห้อง Lotus

พักรับประทานอาหารกลางวัน


Lunch Break

ห้อง Lotus

Keynote Session (ต่อ)

13.30 - 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Impact of Digital Transformation on Economy”
โดย Mr. Andrew Haire, Visionary Senior Telecom Executive and Chairman of AJH Communications, IIc, Washington DC
Presentation

13.30 - 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “The Path Towards Digital Economy” โดย Mr. Miguel Carrasco, Partner & Managing Director, Boston Consulting Group
Presentation | Presentation

14.30 - 14.50 น. ปาฐกถาพิเศษ “Thailand: An Exciting Market for The New Economy ” โดย Mr. Richard Li, Chairman and Chief Executive, Pacific Century Group, Hong Kong
Presentation

14.50 - 15.10 น. ปาฐกถาพิเศษ “The Economic and Social Benefits of Mobile Internet Technology in Thailand” โดย Mr. Henry Worthington, Oxford Economics
Presentation

15.10 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 17.00 น. เสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” โดย
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณเจน นำชัยสิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณภัทร จึงกานต์กุล


13.30 - 14.00 Keynote Speech “The Impact of Digital Transformation on Economy”
โดย Mr. Andrew Haire, Visionary Senior Telecom Executive and Chairman of AJH Communications, IIc, Washington DC
Presentation

13.30 - 14.00 Keynote Speech “The Path Towards Digital Economy” โดย Mr. Miguel Carrasco, Partner & Managing Director, Boston Consulting Group
Presentation | Presentation

14.30 - 14.50 Keynote Speech “Thailand: An Exciting Market for The New Economy ” โดย Mr. Richard Li, Chairman and Chief Executive, Pacific Century Group, Hong Kong
Presentation

14.50 - 15.10 Keynote Speech “The Economic and Social Benefits of Mobile Internet Technology in Thailand” โดย Mr. Henry Worthington, Oxford Economics
Presentation

15.10 - 15.30 Coffee Break

15.30 - 17.00 Panel Discussion “Moving Together towards Digital Thailand” by
Dr. Uttama Savanayana Minister of Information and Communication Technology
Mr. Jane Namchaisiri Chairman of the Federation of Thai Industries
Mr. Kalin Sarasin Vice Chairman of the Thai Chamber of Commerce
Mr. Suphachai Chearavanont President of The Telecommunications Association of Thailand under The Royal Patronage
Mr. Vichai Bencharongkul President of the Thai Federation of ICT Technology Associations
Mr. Weerasak Kowsurat Secretary-General of The National Federation of Motion Pictures and Contents Associations
Moderator: Mr. Pat Jungkankul

ห้อง Auditorium

Theme : Digital Society

13.30 - 13.40 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Presentation

13.40 - 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยหลักการออกแบบที่สากลและเป็นธรรม (UD)”
โดย คุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

14.00 – 16.00 น. หัวข้อเสวนา ”ศักยภาพและการพัฒนาประขากรทุกกลุ่มในสังคมดิจิทัล”
”การเข้าถึงการศึกษาสำหรับพื้นที่ภูเขาห่างไกล“
โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Presentation

“การใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาชุมชน”
โดย Mr. Ichiro Miyazawa, องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  
Presentation

“การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัล“
โดย คุณวิสิฐ อติพญากุล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
Presentation

“การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์”
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
Presentation

“การพัฒนาสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับทุกคน”
โดย อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
Presentation


13.30 - 13.40 Welcome Remarks By Dr. Pansak Siriruchatapong Vice Minister for Information and Communication Technology
Presentation

13.40 - 14.00 Keynote Speech “Digital Infrastructure with Universal Design”
By Mr. Montien Boontan Member of the National Legislative Assembly of Thailand

14.00 – 16.00 Panel Discussion “Potential and Development for Digital Society Inclusion”
“Educational Access for Mountainous Area”
By Prof. Dr. Pairash Thajchayapong Assistant Director, IT Project under the Initiative of H.R.H.Princess Maha Chakri Sirindhorn
Presentation

“ICT for Community Development”
By Mr. Ichiro MiyazawaUNESCO  
Presentation

“The Use of Technology for Digital Society“
By Mr. Wisit Atipayakoon Programme Officer, ITU Regional Office for Asia and the Pacific (ITU) 
Presentation

“Medical Emergency Call Center System”
By Dr. Pairoj Boonsirikamchai National Institute for Emergency Medicine  
Presentation

“Development of Accessible Media for All”
By Ms. Wantanee Phantachat, NECTEC
Presentation

ห้อง Lotus

งานเลี้ยงรับรอง Networking Dinner (เฉพาะผู้ได้รับบัตรเชิญ)

Networking Dinner (by invitation only)

ห้อง Lotus

Theme: Connectivity

09:00 – 9:15 น. ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

09:15 – 11:00 น. บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”

“ICT Infrastructure for Digital Economy Development” โดย Mr. Ivan Huang, Senior Managing Consultant, Huawei Technologies

“Submarine Cables and Competition in International Data”
โดย Mr. Rory Macmillan, Macmillan Keck Attorneys & Solicitors
Presentation

“Transforming to the Networked Society”
โดย Ms. Camilla Vautier, President and Country Head of Ericsson
Presentation

“Expanding the Human Possibilities of the Connected World” โดย
Mr. Sebastien Laurent, Country Director, Nokia Thailand
Presentation
Mr. Andrew Haire, Visionary Senior Telecom Executive and Chairman of AJH Communications, IIc, Washington DC
Presentation

11:00 – 12:00 น. เสวนา “Connectivity: เชื่อมต่ออนาคตประเทศไทย” โดย
ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
ดร. มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
ดำเนินรายการโดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ และประธานสถาบันวิชาการนโยบาย สาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


9.00 – 9.15 Keynote Speech “Role of Digital Infrastructure in Development towards Digital Thailand”
By ACM Prajin Juntong Deputy Prime Minister

9.15 – 11.00 Global Perspective on Connectivity

“ICT Infrastructure for Digital Economy Development” By Mr. Ivan Huang, Senior Managing Consultant, Huawei Technologies

“Submarine Cables and Competition in International Data”
By Mr. Rory Macmillan Macmillan Keck Attorneys & Solicitors
Presentation

“Transforming to the Networked Society”
By Ms. Camilla VautierPresident and Country Head of Ericsson
Presentation

“Expanding the Human Possibilities of the Connected World” By
Mr. Sebastien Laurent, Country Director, Nokia Thailand
Presentation
Mr. Andrew Haire, Visionary Senior Telecom Executive and Chairman of AJH Communications, IIc, Washington DC
Presentation

11:00 – 12:00 Panel Discussion “Connectivity: Way Forward for Thailand” By
Dr. Atip Asvanund Secretary General of the Telecommunications Association of Thailand under The Royal Patronage
Dr. Surapan Meknavin President (Acting), CAT Telecom
Dr. Montchai Noosong President, TOT Public Company Limited
Mr. Anan KaewruamwongChairman of the Thailand ISP Association
Moderator: Assoc. Prof. Sudharma Yoonaidharma Dean, Faculty of Laws, University of the Thai Chamber of Commerce

ห้อง Auditorium

Theme: Industrial Revolution: Smart Factory

9:00 – 11:00 น. บรรยายพิเศษ “Smart Factory”

“Value Creation in a Digital Economy – Why Digital Technology is an imperative?”
โดย Ms. Josephine Galla, Industry Value Advisor – Public Services, SAP Asia Pte. Ltd.
Presentation

“Smart Factory – Challenges and Opportunities”
โดย Mr. Ralf Opierznski, Head of Office Bangkok: Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF)
Presentation

“อนาคตของอุตสาหกรรมไทย”
โดย นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“Toward Industry 4.0 with Digital Manufacturing Platform”
โดย Mr. Chinn Lim Lead Strategist, Public Sector- ASEAN, Autodesk

“Industry 4.0”
โดย Mr. Jacek Czech President of the National Chamber of Digital Economy, Poland
Presentation

11:00 – 12:00 น. เสวนา “อุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคดิจิทัล” โดย
คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี PTT ICT Solutions Company Limited
คุณธัชชา โตเจริญ Toyota Motor ประเทศไทย
คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร BMW
Presentation
Mr. Andreas Lettner, CEO, Mercedes Benz Manufacturing Ltd Thailand
Presentation

ดำเนินรายการโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร


9:00 – 11:00 Keynote presentation “Smart Factory”

“Value Creation in a Digital Economy – Why Digital Technology is an imperative?”
By Ms. Josephine Galla, Industry Value Advisor – Public Services, SAP Asia Pte. Ltd.
Presentation

“Smart Factory – Challenges and Opportunities”
By Mr. Ralf Opierznski, Head of Office Bangkok: Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF)
Presentation

“The Future of Thai Industry”
By Mr. Saknarong Saengsangapong The Federation of Thai Industries

“Toward Industry 4.0 with Digital Manufacturing Platform”
By Mr. Chinn Lim Lead Strategist, Public Sector- ASEAN, Autodesk

“Industry 4.0”
By Mr. Jacek Czech President of the National Chamber of Digital Economy, Poland
Presentation

11:00 – 12:00 น. Panel Discussion “Automotive Industry in the Digital Era” โดย
Mr. Khemarath Choke-Mangmi PTT ICT Solutions Company Limited
Mr. Tatcha Tocharoen Toyota Motor Thailand
Mr. Krisda Utamote ผู้อำนวยDirector of Corporate Communications, BMW Group Thailand
Presentation
Mr. Andreas Lettner, CEO, Mercedes Benz Manufacturing Ltd Thailand
Presentation

Moderator: Dr. Passakorn Prathombutr

ห้อง Boardroom 4

Theme: Digital Finance

9:00 – 9:30 น. ปาฐกถาพิเศษ “ระบบการชำระเงินในยุคดิจิทัลสำหรับประเทศไทย”
โดย คุณฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

9:30 – 11:00 น. บรรยายพิเศษ “Digital Finance, Digital Money, Digital Payment”

“Innovation in Evolving Payment Landscape.” โดย
Mr. Alan Tien, Vice President, Innovation & Strategic Partnerships, Asia Pacific, Visa
Dr. Abel Garamhegyi, COO & Deputy CEO, Cellum Global Corp.
Mr. Rahul Shinghal, Sr. Director & GM- South East Asia, PayPal
Presentation

11:00 – 12:00 น. เสวนา “นวัตกรรมบริการด้านการเงินยุคดิจิทัล: ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค” โดย
คุณปิยชาติ รัตน์ประสาทพร, กรรมการบริหารบริษัท 2C2P
คุณอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ
นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก.ล.ต.
ผู้ดำเนินรายการ คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


9:00 – 9:30 Keynote Speech “Digital Payment System in Thailand”
By Mrs. Ruchukorn Siriyodhin, Assistant Governor Assistant Governor, Financial Institutions Policy Group, Bank of Thailand

9.30 – 11.00 Keynote Presentation and Discussion “Digital Finance, Digital Money, Digital Payment”

“Innovation in Evolving Payment Landscape.” By
Mr. Alan Tien, Vice President, Innovation & Strategic Partnerships, Asia Pacific, Visa
Dr. Abel Garamhegyi, COO & Deputy CEO, Cellum Global Corp.
Mr. Rahul Shinghal, Sr. Director & GM- South East Asia, PayPal
Presentation

11.00 – 12.00 Panel Discussion “Payment Innovation in the Digital Era: Consumer Choices” By
Mr. Piyachart Ratanaprasartporn Chief Executive Office, 2C2P Co.,Ltd
Mr. Art Wichiencharoen First Senior Vice President of Kasikorn Bank
Mr. Kukkong Ruckphaopunt ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ
Mr. Kumpol Sontanarat Director of Information and Communication Technology Department of the SEC
Moderator: Mr. Wanawit Ahkuputra Deputy Executive Director, Electronic Transactions Development Agency

พักรับประทานอาหารกลางวัน


Lunch Break

ห้อง Lotus

Theme: Smart City

13:00 – 14:00 น. บรรยาย Best Practices on Smart City

“The Development of Sustainable Smart City”
โดย Dr. Gi-Ryong Jun, Special Economic Advisor/Vice Mayor, City of Busan
Presentation

“Innovative Approaches for Smart/Digital City Development”
โดย Mr. Martin Venzky-Stalling,Independent Smart City Specialist
Presentation

14:00 - 15:00 น. Smart City: Global Players Perspective โดย
Mr. Krishna Prasad, Senior Director – Asia Pacific and Japan Smart+Connected Communities (CISCO)
Mr. Deven Chhaya, Leader ASEAN, Smarter Cities, IBM
Mr. Gianni Minetti, President, CEO, Smart Cities from Paradox Engineering
Presentation
Mr. Hiroyuki Akatsu, Minebea Japan

15:00 – 16:00 น. เสวนา “ความพร้อม และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสู่ความเป็น Smart City”
อาจารย์เอกชัย สุมาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
คุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์


13:00 – 14:00 บรรยาย Best Practices on Smart City

“The Development of Sustainable Smart City”
By Dr. Gi-Ryong Jun, Special Economic Advisor/Vice Mayor, City of Busan
Presentation

“Innovative Approaches for Smart/Digital City Development”
By Mr. Martin Venzky-Stalling, Independent Smart City Specialist
Presentation

14:00 - 15:00 Smart City: Global Players Perspective By
Mr. Krishna Prasad, Senior Director – Asia Pacific and Japan Smart+Connected Communities (CISCO)
Mr. Deven Chhaya, Leader ASEAN, Smarter Cities, IBM
Mr. Gianni Minetti, President, CEO, Smart Cities from Paradox Engineering
Presentation
Mr. Hiroyuki Akatsu, Minebea Japan

15:00 – 16:00 Panel Discussion “Getting Ready for Smart City”
Assoc Prof. Agachai Sumalee Faculty of Civil Engineering, KMITL
Mr. Suradej Taweesaengsakulthai President and CEO, Cho Thawee Public Company Limited
Mr. Itthiphol Kunplome Pattaya Mayor
Dr. Pita Jarupunphol Phuket Rajabhat University
Moderator: Mr. Vichai Vorathaniwong

ห้อง Auditorium

Theme: Cyber Security, Privacy and Data Protection


13:00 – 13:45 น. ปาฐกถาพิเศษ “How the Shield was Forged in Microsoft’s Way”
โดย Ms. Angela McKay, Director Government Security Policy and Strategy Trustworthy Computing Corporate, External and Legal Affairs
Presentation

13:45 - 14:00 พักรับประทานอาหารว่าง

14:00 – 15:30 น. เสวนา “Learn from the Giants, How They Lift Cybersecurity and Privacy Obstacles” โดย
Mr. Philipp Dupuis, Minister Counsellor, Head of the Trade and Economic Section of the EU Delegation to Bangkok
Mr. Ssu-Han Koh, Sales Engineer Manager – South East Asia Intel Security
Mr. Jimmy Low, Pre-Sales Manager, Kaspersky Lab SEA
คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, Co-ordinator, Thai Netizen Network
Presentation
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์, ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC
ผู้แทนจาก ThaiCERT


13.00 – 13.45 “How the Shield was Forged in Microsoft’s Way”
by Ms. Angela McKay Director Government Security Policy and Strategy Trustworthy Computing Corporate, External and Legal Affairs
Presentation

13.45 – 14.00 Coffee Break

14.00 – 15.30 Panel Discussion “Learn from the Giants, How They Lift Cybersecurity and Privacy Obstacles” by
Mr. Philipp Dupuis, Minister Counsellor, Head of the Trade and Economic Section of the EU Delegation to Bangkok
Mr. Ssu-Han Koh, Sales Engineer Manager – South East Asia Intel Security
Mr. Jimmy Low, Pre-Sales Manager, Kaspersky Lab SEA
Mr. Arthit Suriyawongkul, Co-ordinator, Thai Netizen Network
Presentation
Dr. Chalee Vorakulpipat, Cybersecurity Laboratory , NECTEC
Representative from ThaiCERT

ห้อง Boardroom 4

Theme: Transforming towards Digital Government

13:00 – 14:40 น. บรรยายพิเศษ

13:00 - 13:25 น. "Digital Government Japan, Beyond the "e" "
โดย Mr. Toshiyuki ZAMMA, Executive Advisor to Government CIO, Chief Architect, Cabinet Secretariat / Executive Advisor to CIO, Executive Advisor to CISO, Ministry of Finance
Presentation

13.25 – 13.50 “Next Generation Government“
โดย Dr. Sak Segkhoonthod, President of Electronic Government Agency, Thailand
Presentation

13.50 - 14.15 “Top 10 Strategic Technologies for Digital Government“
โดย Mr. Jonathan Angus Graham Krause, Vice President (SE Asia), Executive Partner at Gartner 

14.15- 14.40 “Digital Government - Opportunities and Implications“
โดย Mr. Jurgen Coppens, ASEAN Public Sectors Strategy Lead, Accenture Singapore

14.40 – 16.30 การประชุมร่วม CEO ภาครัฐเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (Closed Session)


13.00 – 14.40 Keynote Presentation

13.00 - 13.25 "Digital Government Japan, Beyond the "e" "
by Mr. Toshiyuki ZAMMA, Executive Advisor to Government CIO, Chief Architect, Cabinet Secretariat / Executive Advisor to CIO, Executive Advisor to CISO, Ministry of Finance
Presentation

13.25 - 13.50 "Next Generation Government"
by Dr. Sak Segkhoonthod, President of Electronic Government Agency, Thailand
Presentation

13.50 - 14.15 "Top 10 Strategic Technologies for Digital Government"
by Mr. Jonathan Angus Graham Krause, Vice President (SE Asia), Executive Partner at Gartner

14.15 - 14.40 "Digital Government - Opportunities and Implications"
by Mr. Jurgen Coppens, ASEAN Public Sectors Strategy Lead, Accenture Singapore

14.40 – 16.00 Workshop Digital Economy and Society Master Plan: Implementation Workshop for Government CEO/CIO (Closed session)

ลงทะเบียน


Registration

ห้อง Lotus

Theme: Digital Innovation

9:00 – 11:00 น. บรรยายพิเศษ “How Google Thinks About Developing a Culture of Innovation”
โดย Mr. Ben King, Country Head, Google Thailand

“Turning Big Data Into Personalized User Journeys”
โดย Mr. Kevin Jackson, Global Sales Director of Gravity R&D

“Digital Car Insurance - delivering safer drivers, lower CO2 and increased customer engagement through smartphone Apps"
โดย Mr. Richard Jelbert CEO of Inzura
Presentation

“Digital Innovation Park for SMEs”
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Presentation

11:00 – 12:00 เสวนา “เทคสตาร์ทอัพไทย ก้าวไกลระดับโลก” โดย
คุณรวิวร มะหะสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมพ คอปอเรชั่น จำกัด
คุณไผท ผดุงถิ่น, ผู้ก่อตั้ง Builk.com
คุณภูมินทร์ ยุวจรัสกุล, ผู้ก่อตั้ง Eatigo
คุณธีระ ศิริเจริญ, ผู้ก่อตั้ง และ COO, Golfdigg


9.00 – 11.00 Keynote Presentation “How Google Thinks About Developing a Culture of Innovation”
by Mr. Ben King, Country Head Google Thailand

“Turning Big Data Into Personalized User Journeys”
by Mr. Kevin Jackson, Global Sales Director of Gravity R&D

“Digital Car Insurance - Delivering Safer Drivers, Lower CO2 and increased customer engagement through smartphone Apps"
by Mr. Richard Jelbert CEO of Inzura
Presentation

“Digital Innovation Park for SMEs”
by Dr. Thaweesak Koanantakool President of National Science and Technology Development Agency
Presentation

11.00 – 12.00 Panel Discussion “Thailand Digital Startup: from Local to Global” by
Mr. Ravivon Mahasith Vice President of MEB Corporatio
Mr. Patai Padungtin, Founder, Builk.com
Mr. Pumin Yuvacharuskul, Co-founder and chief executive of Eatigo Thailand
Mr. Thera Siricharoen, Co-founder & COO of Golfdigg

ห้อง Meeting Room 3

Theme: Digital Education, Digital Citizen, Digital Workforce

เทคโนโลยีกับการศึกษาและการสร้างประชาชนยุคดิจิทัล
9:00 – 10:30 น.บรรยายพิเศษและเสวนา
Digital Education/Digital Citizen

“Education Transformation in Digital Era”
โดย Mr. Don Carlson Director - Education , Microsoft Asia Pacific
Presentation

“Digital Classroom: Best Practices from Southeast Asian Countries”,
โดย Dr. Gatot Priowirjanto, Director, Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat
Presentation

กรณีศึกษา “ประสบการณ์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” จากประสบการณ์ของครูและนักเรียน

10:30 - 12:00 น. บรรยายพิเศษและเสวนาเรื่องกำลังแรงงานยุคดิจิทัล

“The Fallacy of Digital Native & Benefits of Digital Skills for Workforce, Young People and Corporate”
โดย Dr. Hugh Patrick O’Connell, Managing Director, ICDL Thailand
Presentation

“Creating Workforce for the Digital Era” โดย Mr.Anshul Sonak Regional Director (Education & Innovation) - Asia Pacific & Japan, Corporate Affairs Group, Intel Corporation
Presentation9.00 -10.30: Digital Education/Digital Citizen
“Education Transformation in Digital Era”

by Mr. Don Carlson Director - Education, Microsoft Asia Pacific “Digital Classroom: Best Practices from Southeast Asian Countries”
Presentation

“Digital Classroom: Best Practices from Southeast Asian Countries”,
by Dr. Gatot Priowirjanto Director, Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat
Presentation

“Innovative Teachers with Digital Technology for Learning” sharing case studies from Teachers and Students in Thailand

10:30 – 12.00: Digital Citizen/Digital Workforce

“The Fallacy of Digital Native & Benefits of Digital Skills for Workforce, Young People and Corporate”
by Dr. Hugh Patrick O’Connell, Managing Director, ICDL Thailand
Presentation

“Creating Workforce for the Digital Era” By Mr.Anshul Sonak Regional Director (Education & Innovation) - Asia Pacific & Japan, Corporate Affairs Group, Intel Corporation
Presentation

ห้อง Meeting Room 4

Theme: Digital Family

09:00 – 12:00 น. เสวนา “พ่อแม่พันผูกสร้างลูกยุคดิจิทัล” โดย
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร อ.ภญ.หรรษา มหามงคล และ คุณพลอย มัลลิกะมาส Admin Facebook Page เลี้ยงลูกนอกบ้าน
คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
คุณอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ – Senior Vice President, Communication and Sustainability Division Dtac
ดำเนินรายการโดย ภญ.ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล


09.00 – 12.00 Panel “Family in the Digital Age” by
Dr. Jiraporn Arunakul Ms. Hansa MahamongkolMs Ploy Mallikamas Admin of Facebook Page “Liang Loog Nork Baan”
Mr. Ruangsakdi Pinprateep Managing Director of Books for Children Foundation
Ms. On-uma V. Rerkpattanapipat Senior Vice President-Head of Communication & Sustainability Division of Dtac
Moderator: Ms. Nattakarn Prasopsaipornkul

พักรับประทานอาหารกลางวัน


Lunch Break

ห้อง Lotus

Theme: Digital Industry Future

13:00-14:30 น. บรรยายพิเศษ
“ICT Sector in Portugal” โดย Mrs. Maria Joao Liew, Business Development Manager, AICEP Portugal Global
Presentation

“Digitize at Scale with Amazon Web Services” โดย Mr. Shaun Ray, Head of Architecture AWS, South East Asia Amazon

14:30-16:00 น. เสวนา เรื่อง “อุตสาหกรรมดิจิทัล: รุ่งหรือร่วงในยุคดิจิทัล?”
ดร.ธนชาติ นุ่นนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์, กรรมการผู้จัดการ, บจก. เอเซนเทค(ประเทศไทย)
ดำเนินรายการโดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์


13.00-14.30 Keynote Presentation “ICT Sector in Portugal” by Mrs. Maria Joao Liew, Business Development Manager, AICEP Portugal Global
Presentation

“Digitize at Scale with Amazon Web Services”
by Mr. Shaun Ray, Head of Architecture AWS, South East Asia Amazon
14.30-16.00 Panel Discussion “Digital Industry in the Digital Era: Sunrise or Sunset?”
Dr. Thanachart Numnonda President, Association of Thai Computer Industry
Mr. Natasak Rodjanapiches Managing Director of Oracle (Thailand)
Mr. Nitipat Somsaman President of the Thai Animation Computer Graphics Association (TACGA)
Mr. Kampol Choksuntasut Acentech, Thailand
Moderator: Dr. Manoo Ordeedolchest

ห้อง Meeting Room 3

Theme: Digital Opportunity

กิจกรรมความร่วมมือของเครือข่าย


Digital Opportunity: Partnership Activities

ห้อง Meeting Room 4

“การสื่อสารยุคดิจิทัล (Infographics & Motion)”
โดย คุณโอชวิน จิรโสตติกุล Co-founder, CMO, InfographicThailand


“Infographics & Motion”
By Mr. Ochawin Chirasottikul Co-founder, CMO InfographicThailand

Hosted By

Register now / dont mıss event!

Event Location

Queen Sirikit National Convention Center‎
60 New Rachadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand
Tel. : (662) 229-3000 | Fax : (662) 229-3001

Get Direction